PROSJEKTER


Prosjekter jeg er involvert i
Et viktig prinsipp innen investering handler om å fordele risiko. Jo flere inntekstsstrømmer du har, jo mindre er risikoen. Jeg er per i dag involvert i flere ulike prosjekter, som alle har ulik tidshorisont, ulik risiko, ulik historisk avkastning og ulikt inntjeningskonsept. På denne siden vil jeg fortelle litt om de ulike prosjektene og hvordan de fungerer**. Jeg har brukt ulike bokstaver som alias på de ulike prosjektene. Dersom du er interessert i å vite ennå mer og selv involvere deg i en eller flere av disse prosjektene, ta kontakt i skjemaet under.


Prosjekt A

Dette prosjektet er en plattform som handler med kryptovaluta. Prosjektet har en historisk ukentlig avkastning på 1-4%, avhengig av hvordan man setter det opp. Plattformen fungerer ulikt fra alle de andre nevnt på denne siden ved at du selv setter opp hvilke kryptovalutaer du ønsker å handle med og at investeringsbeløpet ligger på en sentralisert wallet der du har mer kontroll på hele beløpet. Minimum for å komme i gang på denne plattformen er ca 1000 kr for den minste lisensen, pluss det man vil investere, alt i USDT (TRC20)*. Dette er vanligvis det fjerde prosjektet jeg introduserer folk til.


Prosjekt B

Dette prosjektet handler med kryptovaluta. Prosjektet har en høy avkastning, men er organisert veldig ulikt de andre prosjektene på denne siden. I begynnelsen var investeringen i form av et lån man ga, mens etterhvert vil det organiseres som et investeringsfond. Minimum for å komme i gang var i begynnelsen ca 25.000 kr i USDT (ERC20) pluss noen kroner i Ethereum i drivstoffavgift. Etterhvert vil bli rundt 100-150.000 kr som minimum for å komme i gang. Dette er vanligvis det sjette prosjektet jeg introduserer folk til.


Prosjekt C

Dette prosjektet er en plattform som handler med kryptovaluta og vanlig valuta. Prosjektet har en historisk ukentlig avkastning på over 3%. Her blir sammensatt rente (compounding) gjort automatisk hver uke. Minimum for å komme i gang på denne plattformen er ca 3000 kr i BTC*. Dette er vanligvis det tredje prosjektet jeg introduserer folk til.


Prosjekt D

Dette prosjektet er en plattform som handler med kryptovaluta og vanlig valuta som er i kontinuerlig utvikling ved hjelp av crowdfunding. Man er med å betale for utviklingen samtidig som en del av det man bidrar med blir handlet med slik at man får avkastning. Prosjektet har en historisk ukentlig avkastning på rundt 3%. Her blir sammensatt rente (compounding) gjort automatisk hver uke. Minimum for å komme i gang på denne plattformen er ca 1000 kr*. Dette er vanligvis det femte prosjektet jeg introduserer folk til.


Prosjekt E

Dette prosjektet er en plattform som handler med kryptovaluta og vanlig valuta. Prosjektet har en historisk ukentlig avkastning på ca 2,5%. For a få sammensatt rente (compounding), så må du selv logge inn og legge avkastningen til den opprinnelige investeringssummen hver uke, men dette tar kun et par minutter hver gang. Minimum for å komme i gang på denne plattformen er ca 1000 kr i BTC, ETH, LTC eller USDT (ERC20)*. Dette er vanligvis prosjektet jeg introduserer folk til først.


Prosjekt F

Dette prosjektet er en plattform som handler med kryptovaluta. Prosjektet har en historisk ukentlig avkastning på ca 3-3,5%. Sammensatt rente (compounding) kan enkelt settes opp til å bli utført automatisk hver uke. Minimum for å komme i gang på denne plattformen er ca 1000 kr i USDT (TRC20)*. Dette er vanligvis det andre prosjektet jeg introduserer folk til.


Eksempler på avkastning ved sammensatt rente (compounding)

En investering på 10.000 kr og en fast ukentlig avkastning på 2%, vil med sammensatt rente gi 28.000 kr etter et år, 78.000 kr etter to år, og  220.000 kr etter 3 år**. 

En investering på 10.000 kr og en fast ukentlig avkastning på 2,5%, vil med sammensatt rente gi 36.000 kr etter et år, 130.000 kr etter to år, og  471.000 kr etter 3 år. 

En investering på 10.000 kr og en fast ukentlig avkastning på 3%, vil med sammensatt rente gi 46.000 kr etter et år, 216.000 kr etter to år, og  1.006.000 kr etter 3 år**

En investering på 10.000 kr og en fast ukentlig avkastning på 3,25%, vil med sammensatt rente gi 53.000 kr etter et år, 278.000 kr etter to år, og  1.468.000 kr etter 3 år**.


* Kryptovaluta trenger som regel å være plassert på en desentralisert wallet for å kunne overføre til de ulike plattformene. Alle transaksjoner med kryptovaluta krever en "drivstoffsavgift", enten betalt i den samme kryptovalutaen du vil overføre, eller i en annen.


** Handel er risikabelt. Resultatene dine vil variere og er ikke garantert. Denne informasjonen er kun for pedagogiske formål og er ikke økonomisk rådgivning eller en oppfordring om å investere. Hver handel er etter brukerens fulle skjønn, og brukerne er fullt ut, og eneansvarlige, for sine handelsresultater. Du kan tape noe eller hele den opprinnelige investeringen din og bør derfor vurdere din egen risikotoleranse før handel og kun handle med penger du har råd til å tape.Send melding

Server IP: 50.18.238.17